kaip ne kaip

kaip ne kaip
kaip ne kaĩp adv., kaip nẽ kaip , kaĩp ne kaĩp NdŽ kaip nors, vargais negalais: Gal kaip ne kaĩp pabaigsim darbą iki vakaro . Visi steigės kaĩp ne kaĩp parvažiuoti Pln. Kaip ne kaip nuvykome į miestą .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • kaip norintais — kaip nõrintais adv. kaip nors: Reikėjo kaip nõrintais dar valgyti Als. Bene pakelsi kaip nõrintais Als. Kaip nõrintais reik skubėti tas bulbes nukasti Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip nors — adv. kokiu nors būdu: Jau tu kaip nors ateik Skp. Kaip nors man lig nedėliai pasiūk Vb. Gal kaip nors įveiksiu visas kliūtis DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip nonts — adv. žr. kaip nors: O uodega atsiliepė: kad kaip nonts užkliūti BM298 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip norint — adv. R401 kaip nors, bet kaip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaip noris — adv. kaip nors: Iš jo kaip noris reiškiasi galėjimas, kurs stebina viso to vyksnio žinovus Vd …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • KAIP — may refer to:* Korea Area Incentive Program * KAIP (FM), a radio station (88.9 FM) licensed to Wapello, Iowa, United States …   Wikipedia

  • kaip ir — kaip ir̃ dll. Ji̇̀s kaip ir žadėjo atvažiúoti šį̃ sekmadiẽnį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip kad — kaip kàd jng. Ji̇̀ atródė, kaip kad niẽko nebūtų atsiti̇̀kę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip matai — kaip matai̇̃ prv. Po tõ įvykio tėvai̇̃ kaip matai̇̃ atsi̇̀ėmė vai̇̃ką iš mokỹklos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaip matant — kaip mãtant prv. Nuo daugýbės žvãkių kambarỹs kaip mãtant prišỹla …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”